Copyright

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan DP Hair BV en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan (dit geldt zeker ook voor het fotomateriaal) waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiƫren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciƫle doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van DP Hair BV te worden verkregen. Indien er geen toestemming is verleent, maar er wordt bijvoorbeeld wel beeldmateriaal of teksten gebruikt, behoudt DP Hair zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het gebruik van intellectuele rechten.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).